Igénylőlap Internet domain delegálás igényléséhez

A kötelező mezők csillaggal jelölve. Egy igénylőlapon egy domain kérhető.

Amennyiben a domain nevet valamilyen internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásaként regisztrálja, kérjük adja meg az internet szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét, valamint a szerződés azonosítóját (számát) az Igénylő beazonosíthatósága érdekében.

Amennyiben nem rendelkezik a domain név delegálásra vonatkozó szerződéssel, az Invitel Zrt.-től megrendelheti az űrlap kitöltése után a szerződés nyomtatás funkció kiválasztásával. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.

Szerződéses viszony nélkül a domain delegálás-igénylést az Invitel Zrt. mint regisztrátor visszautasítja.

Igényelt domain adatai

Zónafelelős adatai

DNS szerverek adatai

Az igénylőt kitöltve szíveskedjék elküldeni a 06/28 515-824-es faxszámra, vagy a domain@invitel.hu e-mail címre.

Amennyiben az adminisztrációs személy nem egyezik az igénylővel, kérjük, szíveskedjen kitölteni az ADATKEZELÉSI NYILATKOZATOT, majd az igénylőlappal visszaküldeni.

1.) Tájékoztatás a szerződéskötésről:
Az űrlap megfelelő kitöltésével és rögzítésével az Igénylő Szerződést köt a Szolgáltatóval domain név delegálás ügyintézése valamint annak képviselete tárgyában. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.
Kisvállalati előfizetők esetén: a Domain név regisztráció és fenntartás valamint a Domain név karbantartás (DNS) szolgáltatás aktuális díjszabását az Invitel Zrt. kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 2. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza.
Egyéni előfizetők esetén a Domain név regisztráció és fenntartás (továbbiakban: Szolgáltatás) valamint a Domain név karbantartás (DNS) szolgáltatás aktuális díjszabását az Invitel Zrt. egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 2. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza.

2.) Tájékoztatás az igénylésről:
A kitöltés után kinyomtatott és aláírt Szerződést és az Igénylőlapot, valamint a csatolandó dokumentumokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatára kell eljuttatni, vagy FAX-on elküldeni a 06/28 515-824 faxszámra. A leadott igénylésekről a Szolgáltató 1443-as telefonszámon hívható ügyfélszolgálatán, vagy a domain@invitel.hu e-mail címen ad tájékoztatást.
Csatolandó dokumentumok:
- Magánszemély (egyéni előfizető) esetén: ha nem saját maga jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Cég / egyéb szervezet Igénylő esetén: 30 napnál nem régebbi cégjegyzék kivonata (annak másolata, amely az előfizetői szerződéshez is csatolásra került), valamint ha nem az aláírásra jogosult jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Domain átruházás esetén a Domain használó (átadó) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata.
- Egyéni előfizetők esetében a kitöltött domain igénylőlap aláírva, dátummal ellátva visszaküldendő
- Kisvállalati előfizetők esetében a kitöltött domain igénylőlap cégszerű aláírással és dátummal ellátva visszaküldendő, valamint csatolandó a cégbírósági végzés másolata és az aláírási címpéldány.
A Szolgáltató a formai, tartalmi és műszaki követelményeknek megfelelő igénylést az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) Domainregisztrációs Szabályzata alapján regisztrálja a Nyilvántartónál a benyújtásától (Igénylőlap kitöltése és a szükséges dokumentumok beérkezésétől) számított 1 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatóhoz való beérkezés sorrendjében. A hibásan kitöltött vagy a rendszerben már létező Domain névre beadott igénylést a Szolgáltató visszautasítja.
Domainregisztrációs szabályzat elérhetősége: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Amennyiben a domain név szabad, valamint az igénylés megfelelő, akkor az ellenőrzést követően a domain név az Igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
Az Igénylő vagy költségviselője vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatási díjakat a Szolgáltató vagy viszontszolgáltató partnere számlája ellenében a megadott határidőig megfizeti.
A díjfizetés elmaradása és lejárt díjtartozás esetén, amennyiben az Igénylő felszólítás ellenére sem rendezi, a Szolgáltató jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani és a domain név delegálás fenntartását és ügyintézését megszüntetni. A Szolgáltatót az ebből eredő károkért kizárólag felróhatósága mértékében terheli.

Amennyiben nincs Adobe Acrobat Readere a .pdf domain igénylő file megtekintéséhez, itt letöltheti: Get Acrobat Reader

A kötelező mezők csillaggal jelölve. Egy igénylőlapon egy domain kérhető.

Amennyiben a domain nevet valamilyen internet szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásaként regisztrálja, kérjük adja meg az internet szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét, valamint a szerződés azonosítóját (számát) az Igénylő beazonosíthatósága érdekében.

Amennyiben nem rendelkezik a domain név delegálásra vonatkozó szerződéssel, az Invitel Zrt.-től megrendelheti az űrlap kitöltése után a szerződés nyomtatás funkció kiválasztásával. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.

Szerződéses viszony nélkül a domain delegálás-igénylést az Invitel Zrt. mint regisztrátor visszautasítja.

Az igénylőt kitöltve szíveskedjék elküldeni a 06/28 515-824-es faxszámra, vagy a domain@invitel.hu e-mail címre.

1.) Tájékoztatás a szerződéskötésről:
Az űrlap megfelelő kitöltésével és rögzítésével az Igénylő Szerződést köt a Szolgáltatóval domain név delegálás ügyintézése valamint annak képviselete tárgyában. A Szolgáltató a „Domain név regisztráció és karbantartás” szolgáltatás keretén belül a .hu; .com; .net; .org; .biz; .eu; .info felső szintű domain (TLD) nevek alá történő második szintű domain nevek regisztrálását végzi el. Az ettől eltérő TLD alá történő delegálás ügyintézését egyedi díj ellenében vállalja.
Kisvállalati előfizetők esetén: a Domain név regisztráció és fenntartás valamint a Domain név karbantartás (DNS) szolgáltatás aktuális díjszabását az Invitel Zrt. kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 2. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza.
Egyéni előfizetők esetén a Domain név regisztráció és fenntartás (továbbiakban: Szolgáltatás) valamint a Domain név karbantartás (DNS) szolgáltatás aktuális díjszabását az Invitel Zrt. egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 2. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza.

2.) Tájékoztatás az igénylésről:
A kitöltés után kinyomtatott és aláírt Szerződést és az Igénylőlapot, valamint a csatolandó dokumentumokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatára kell eljuttatni, vagy FAX-on elküldeni a 06/28 515-824 faxszámra. A leadott igénylésekről a Szolgáltató 1443-as telefonszámon hívható ügyfélszolgálatán, vagy a domain@invitel.hu e-mail címen ad tájékoztatást.
Csatolandó dokumentumok:
- Magánszemély (egyéni előfizető) esetén: ha nem saját maga jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Cég / egyéb szervezet Igénylő esetén: 30 napnál nem régebbi cégjegyzék kivonata (annak másolata, amely az előfizetői szerződéshez is csatolásra került), valamint ha nem az aláírásra jogosult jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
- Domain átruházás esetén a Domain használó (átadó) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata.
- Egyéni előfizetők esetében a kitöltött domain igénylőlap aláírva, dátummal ellátva visszaküldendő
- Kisvállalati előfizetők esetében a kitöltött domain igénylőlap cégszerű aláírással és dátummal ellátva visszaküldendő, valamint csatolandó a cégbírósági végzés másolata és az aláírási címpéldány.
A Szolgáltató a formai, tartalmi és műszaki követelményeknek megfelelő igénylést az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) Domainregisztrációs Szabályzata alapján regisztrálja a Nyilvántartónál a benyújtásától (Igénylőlap kitöltése és a szükséges dokumentumok beérkezésétől) számított 1 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatóhoz való beérkezés sorrendjében. A hibásan kitöltött vagy a rendszerben már létező Domain névre beadott igénylést a Szolgáltató visszautasítja.
Domainregisztrációs szabályzat elérhetősége: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Amennyiben a domain név szabad, valamint az igénylés megfelelő, akkor az ellenőrzést követően a domain név az Igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
Az Igénylő vagy költségviselője vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatási díjakat a Szolgáltató vagy viszontszolgáltató partnere számlája ellenében a megadott határidőig megfizeti.
A díjfizetés elmaradása és lejárt díjtartozás esetén, amennyiben az Igénylő felszólítás ellenére sem rendezi, a Szolgáltató jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani és a domain név delegálás fenntartását és ügyintézését megszüntetni. A Szolgáltatót az ebből eredő károkért kizárólag felróhatósága mértékében terheli.

Amennyiben nincs Adobe Acrobat Readere a .pdf domain igénylő file megtekintéséhez, itt letöltheti: Get Acrobat Reader

Segítségre van szüksége?

A 1443-as hívószámunkon kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

Ügyfélszolgálatunk hétköznap 08.00 – 20.00 óra között, szombaton pedig 08.00 – 13.00 óra között várja hívását.

Amennyiben e-mail formájában szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, kérjük írjon a domain@invitel.hu e-mail címre.

Kérem várjon!

A cím módosításával törli az eddig kosárba tett szolgáltatásokat és termékeket.

Cím módosítása
Mégse